การจัดส่งสินค้า

รายละเอียดการขนส่งสินค้า ค่าขนส่งสินค้า (เป็นเงิน)
จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบด่วน-EMS หลังจากลูกค้าโอนเงินแล้ว ค่าหีบห่อ+ค่าจัดส่ง 120.- หากซื้อสินค้าน้ำหนักมากกว่า 1 กก.120.00
จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบด่วน-EMS หลังจากลูกค้าโอนเงินแล้ว ค่าหีบห่อ+ค่าจัดส่ง 75.- หากซื้อสินค้าน้ำหนักน้อยกว่า 1 กก.75.00
จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหลังจากลูกค้าโอนเงินแล้ว ค่าหีบห่อ+ค่าจัดส่ง 80 หากสั่งซื้อสินค้าน้ำหนักมากกว่า 1 กก. 80.00
จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหลังจากลูกค้าโอนเงินแล้ว ค่าหีบห่อ+ค่าจัดส่ง 55.- เมื่อซื้อสินค้าน้ำหนักน้อยกว่า 1 กก.55.00